Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

ALEGERI AMFB – Februarie 2020

Publicat la 27/01/2020   Secțiunea Noutăți

Dragi colegi,

După cum stiți din anunțurile noastre precedente, mandatul actualei conduceri a AMFB se încheie și în luna februarie avem programate alegeri.

Alegerile AMFB sunt programate în data de 25 februarie 2020, la Hotelul CARO București (Str. Barbu Văcărescu nr. 164A), cu ocazia Conferinței Medic.ro. În cazul în care nu vom avea cvorumul necesar validării alegerilor, vom repeta scrutinul pe data de 26 februarie, în aceeași locație.

Îi invităm pe toti membrii AMFB să participe la alegerea noii conduceri pentru urmatorul mandat, 2020 – 2024. Atașat găsiți convocarea sedinței de Adunare Generală.

Aveți la dispoziție PE LINKURILE DE MAI JOS de pe pagina AMFB, Statutul AMFB și Regulamentul de organizare și functionare, care conține și regulamentul de alegeri. ROF a fost adoptat de ultima Adunare generală a AMFB, care a stabilit și componența Comisiei electorale pentru acest scrutin.

Consiliul Director este format din 9 (nouă) asociați aleși de Adunarea Generală în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Concomitent cu alegerea membrilor Consiliului Director se aleg și 2 (doi) supleanți, și anume candidații cu cel mai mare număr de voturi dintre cei care nu au fost aleși ca membrii ai Consiliului Director.

La încheierea ședinței Adunării Generale în care au fost aleși membrii Consiliului

Director, aceștia se întrunesc și aleg din rândul lor:

 • 1 (un) Președinte,
 • 3 (trei) Vicepreședinti,
 • 1 (un) Secretar,
 • 1 (un) Trezorier,
 • 3 (trei) membri.

Durata mandatului este de 4 ani.

Condiții de depunere a candidaturii

Pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Director, candidatul trebuie să îndeplineasca concomitent urmatoarele condiții:

 • să fie membru al Asociației de minimum trei ani;
 • să aibă cotizația platită la zi;
 • să fie medic primar sau specialist în specialitatea “medicină de familie”;
 • să aibă o participare activă la promovarea și dezvoltarea Asociației;

Candidaturile pentru funcțiile menționate în art. 17.2 din Statut se depun cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile calendaristice înaintea desfășurării Adunării Generale în care vor avea loc alegerile și vor cuprinde:

 • Declarația de candidatură – aceasta va cuprinde:
  1. Numele, prenumele și codul de pe cardul AMFB
  2. Funcțiile pe care le deține în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
  3. Data și semnatura
 • curriculum vitae;
 • programul de management și dezvoltare a Asociației;
 • declarație pe proprie răspundere că nu ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice dacă Asociația are ca scop sprijinirea acelei instituții sau, dimpotrivă, are scopuri potrivnice acesteia.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este de 5 februarie!

Dosarele se vor depune zilnic la secretariatul AMFB între orele 9 – 14. Documentele vor fi înregistrate și apoi vor fi transmise comisiei electorale, pentru validare.

Comisia electorală este formată din:

1. Dr. Cristiana Rotaru (președintele comisiei)
2. Dr. Mihaela Unguru
3. Dr. Steluța Dinca
4. Dr. Dorel Filip
5. Dr. Mihnea Stroe

După validare, numele tuturor candidaților va fi anunțat pe pagina web a AMFB și pe pagina de Facebook a acesteia.

Dupa finalizarea listei candidaților vom reveni cu informații privind desfășurarea procesului electoral.

download STATUT AMFB

download ROF AMFB

Vă așteptăm alături de noi!
Echipa AMFB

 

» Convocator ședință AG – 25 februarie 2020

Alte noutati