Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Despre noi

Asociația Medicilor de Familie București are ca scop dezvoltarea si afirmarea specialității medicină de familie și reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor membrilor săi în toate sferele de activitate și prin toate mijloacele permise de lege.

AMF-B este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 2378/A/2004, din 5 ianuarie 2004. 

Statut AMF-B
ROF AMFB

 

Comitet Director Asociația Medicilor de Familie București (Mandat 2020-2024)

Președinte

Dr. Sandra Alexiu
Dr. Sandra Alexiu

Vicepresedinti


Dr. Rodica Tanasescu
Dr. Daniela Stefanescu
Dr. Daniela Ștefănescu
Dr. Cristian Sever Oana
Dr. Cristian Sever Oana

Secretar

Dr. Mircea Popa
Dr. Dan Mircea Popa

Trezorier

Dr. Marina Pircalabu
Dr. Marina Pîrcălabu

Membri

Dr. Catalina Panaitescu
Dr. Cătălina Panaitescu
Dr. Mihaela Balta
Dr. Daciana Toma
Dr. Daciana Toma

Membri supleanti

Dr. Adela Iancu
Dr. Cosmina Berbecel

Angela CojocaruAngela Cojocaru
Secretar angajat

 

Dr. Mircea Iorga, Președinte de onoare

Dr. Mircea Iorga

Astazi, 30 august 2017, DOCTORUL Mircia Iorga a plecat dintre noi de aici și a rămas între noi și în sufletele noastre. A plecat lin, în urma unei suferințe omenești și ne-a întristat pe toți. Noi toți cei de aici îi datorăm foarte mult și îi vom rămâne recunoscători întotdeauna. Puține cuvinte pot să întregească respectul nostru pentru acest om. E greu până și să poți vorbi despre el la trecut.Aveți în filmul de mai jos cuvintele unui om emblematic pentru noi, un om care stă și va sta mereu la temelia a ceea ce suntem toți. SNMF, ca și AMFB, există astăzi datorită unui grup mic de oameni entuziaști care au crezut în această specialitate.

L-ați cunoscut cu toții. Doctorul Mircia Iorga a fost întotdeauna în dreapta noastră, ne-a pus temelia, ne-a condus cu demnitate, apoi ne-a îndrumat pas cu pas să ajungem unde suntem astăzi.

Pentru mine, ca și pentru mulți colegi de ai mei, cuvintele lui, rostite în 2013, au rămas ca un fir roșu călăuzitor.

Sperăm să aibă liniște acolo unde este…

Dr. Sandra Alexiu

Toți cei care fac pentru ei, la sfârșitul vieții lor, pierd ceea ce au făcut. Cei care lucrează și fac pentru alții, aceia fac lucruri nemuritoare. Și eu consider că medicina de familie prin modul în care se desfășoară, prin modul în care se conduce, realizează această latură deosebită de a face lucruri care să rămână.
– Dr. Mircia Iorga

 

 

Contact

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu Președinte
0723.277.053
sandra.alexiu@amf-b.ro
Dr. Rodica Tănăsescu Vicepreședinte 0723.520.980 
Dr. Daniela Ștefănescu Vicepreședinte
Dr. Cristian Sever Oana Vicepreședinte
Dr. Dan Mircea Popa Secretar
Dr. Marina Pîrcălabu Trezorier
Dr. Mihaela Daniela Baltă Membru
Dr. Cătălina Panaitescu Membru
Dr. Daciana Toma Membru
Dr. Adela Iancu Membru supleant
Dr. Cosmina Berbecel Membru supleant
Angela Cojocaru Secretar angajat office@amf-b.ro

 

Comitet Director mandat 2015-2019
Președinte de onoare: Dr. Mircea Iorga
Președinte: Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Vicepreședinte: Dr. Rodica Tănăsescu
Secretar: Dr. Daciana Toma
Membri:
Dr. Ileana Anca Efrim
Dr. Cristian Sever Oană
Dr. Cătălina Panaitescu

Dr. Marina Pîrcălabu
Dr. Dan Mircea Popa
Dr. Daniela Ștefănescu

 

Comitet Director mandat 2011-2014
Președinte de onoare: Dr. Mircea Iorga
Președinte: Dr. Rodica Tănăsescu
Vicepreședinte: Dr. Daniela Ștefănescu
Secretar: Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Membri:
Dr. Cristian Sever Oană
Dr. Dan Mircea Popa
Dr. Daciana Toma
Dr. Marina Pîrcălabu
Dr. Ileana Anca Efrim
Dr. Nicoleta Roma (2011-2012)
Dr. Valeria Herdea (2012-2014)
Dr. Cristina Isar – membru supleant

Comitet Director mandat 2007-2010
Președinte de onoare: Dr. Mircea Iorga
Președinte: Dr. Rodica Tănăsescu
Vicepreședinte: Dr. Daniela Ștefănescu
Secretar: Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Membri:
Dr. Cristina Isar
Dr. Mihaela Doboș
Dr. Victor Manea
Dr. Cristian Sever Oana
Dr. Dan Mircea Popa
Dr. Mircea Bucurescu

Comitet Director mandat 2003-2006
Președinte: Dr. Mircea Iorga
Vicepreședinte: Dr. Rodica Tănăsescu
Membri:
Dr. Tereza Eugenia Franciuk
Dr. Ivar Mauch
Dr. Cristian Sever Oana
Dr. Minerva Ghinescu
Dr. Daniela Ștefănescu
Dr. Mircea Bucurescu
Dr. Cristina Isar

Membri fondatori AMF-B (5 ianuarie 2004)
Dr. Mircea Iorga, Dr. Rodica Narcisa Tănăsescu, Dr. Teresa Eugenia Franciuk, Dr. Ivar Mauch, Dr. Cristian Sever Oana, Dr. Daniela Ștefanescu, Dr. Minerva Ghinescu, Dr. Mircea Bucurescu, Dr. Cristina Isar, Dr. Dragomara Ana Dună, Dr. Viorica Stoica, Dr. Dan Mircea Popa, Dr. Cătalin Iulian Chiurciu