Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Legislație

 

Membrii AMF-B cu cotizația achitată au acces la cerere la toate actele normative publicate în Monitorul Oficial, în variantă consolidată (actualizată). Pentru a primi un anumit act normativ, scrieți-ne la office@amf-b.ro menționând numele și codul de parafă.

 

AMF-B și PMFB oferă vizitatorilor siteului câteva acte normative utile, în forma actualizată:

Act normativ Link
LEGEA 95 Acces
OG 124 29/08/1998 Acces

ORDIN 1322 02/11/2006 Acces
ORDIN 1338 31/07/2007 / NORME Cabinete Acces
ORDIN 106 03/02/2015 / EVALUAREA CABINETELOR Acces
CONTRACTUL-CADRU IN VIGOARE Acces
HOTARARE (A) 140 21/03/2018 / Pachetele de servicii medicale Acces
NORME METODOLOGICE din 27 martie 2018de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 Acces
ORDIN nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate Acces
ANEXELE la Protocoale Acces
Norme metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 158/2005 – concedii medicale Acces
ORDIN nr. 832 din 23 aprilie 2008 (*actualizat*) privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală Acces
ORDIN nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu Acces
NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2012 privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu Acces
ORDIN nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate Acces
ORDIN nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate Acces
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55 din 23.03.2012 privind plata redevenței în două rate Acces
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 195 din 28.09.2011 privind aprobarea metodologiei de vânzare a spațiilor cu destinație de cabinete medicale Acces
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Acces
ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate Acces
NORME METODOLOGICE din 7 mai 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile Acces
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2019 privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară Acces
HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare Acces
Lista medicamentelor compensate (forma actualizata, consolidata) Acces