Membri Despre noi Contact

Legislație

 

Membrii AMF-B cu cotizația achitată au acces la cerere la toate actele normative publicate în Monitorul Oficial, în variantă consolidată (actualizată). Pentru a primi un anumit act normativ, scrieți-ne la office@amf-b.ro menționând numele și codul de parafă.

 

AMF-B și PMFB oferă vizitatorilor siteului câteva acte normative utile, în forma actualizată:

 

 

Lege nr. 95/2006 – Legea sănătății – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28.08.2015 – link către forma actualizată pe portalul Ministerului Justiției Apasă aici
Ordonanța nr. 124 din 1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (Conține și Normele de aplicare – Ordinul nr 153 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale) Descarcă

Ordinul nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent (în conformitate cu art. 69 alin. (2) din titlul III “Asistenţa medicală primară” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) – (cumpărarea, vânzarea, donarea, moștenirea praxisurilor)

Descarcă
Norme privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară (Ordin 1338 din 2007) Descarcă
Ordinul nr. 106/32/2015 MS/CNAS pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (evaluarea cabinetelor) Descarcă
Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016-2017 (HG 161/2016) – 1 iulie 2016 Descarcă
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016 (Ordin 763/377/2016) – 1 aprilie 2017

Apasă aici

Descarcă (Word)

Anexa 1 a Ordinului CNAS/MS nr 1301/500/2008 privind protocoalele de prescriere pentru medicamentele compensate – actualizat  Apasă aici
Norme metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 158/2005 – concedii medicale – actualizat ianuarie 2016
Descarcă
Norme metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – actualizat iulie 2012 (instrucțiuni completare rețete) Descarcă

Ordinul nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu – actualizat decembrie 2015 (instrucțiuni completare rețete electronice)

Descarcă Ordin

Descarcă Norme

Ordin 867/2011 privind bilete de trimitere/de internare și instrucțiuni – actualizat 04.06.2014 (instrucțiuni completare bilete trimitere/internare) Descarcă
Ordin 868/2011 privind bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și instrucțiuni – actualizat 01.09.2015 (instrucțiuni completare bilete investigații paraclinice – curative și preventive) Descarcă
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55 din 23.03.2012 privind plata redevenței în două rate Descarcă
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 195 din 28.09.2011 privind aprobarea metodologiei de vânzare a spațiilor cu destinație de cabinete medicale Descarcă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical Descarcă 
Ordin nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate (programarea consultațiilor cu cel puțin 24 ore în avans) Descarcă