Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Alegeri Comitet Director AMFB

Publicat la 13/02/2015   Secțiunea Noutăți

În cadrul Adunării Generale AMFB din data de 12 februarie 2015 s-a stabilit calendarul alegerilor pentru mandatul 2015-2018 al Comitetului Director AMFB.

Adunarea Generală de alegeri va avea loc în data de 23 aprilie 2015 la sediul AMFB, Str. Ionel Perlea nr. 10, București, între orele 10:00-15:00.

În cazul în care nu se va realiza cvorumul, Adunarea Generală de alegeri se va relua în data de 19 mai 2015 (prima zi a conferinței Medical Forum).

Dosarele de candidatură pentru Comitetul Director (9 membri + 2 supleanți) se depun la sediul AMFB din Str. Ionel Perlea nr. 10 București în perioada 16-22 februarie 2015.

Condiții pentru candidatură

1.8 – Pentru a candida la functia de membru al Consiliului Director, candidatul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a – sa fie membru al Asociatiei de minim trei ani;
b – sa aiba cotizatia platita la zi;
c – sa fie Medic Primar sau Specialist “Medicina de Familie”;
d – sa aiba o participare activa la promovarea si dezvoltarea Asociatiei;

1.9 – Canditurile pentru functiile mentionate in Art. 1 – alineatul 1.1 – se depun cu cel putin
60 de zile calendaristice inaintea desfasurarii Adunarii Generale in care vor avea loc alegerile, si vor
cuprinde:
a – declaratia de candidatura;
b – curriculum vitae;
c – programul sau de management si dezvoltare a Asociatiei;

1.10 – Declaratia de candidatura va cuprinde:
a – Numele, prenumele si codul numeric personal;
b – Functia pentru care candideaza (Consiliului Director sau cenzor);
c – Functiile pe care le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale ori
profesionale;
d – Data si semnatura.

Alte noutati