Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Memoriu către Direcția sanitară a Municipiului București

Publicat la 07/08/2020   Secțiunea Noutăți

Către Direcția de sănătăte publică București (DSPB)

În atenția director dr. Oana Nicolescu
În atenția consilier juridic Luana Stanciu

În data de 29.07.2020, colega noastră, Dr Raluca Zoițanu a acceptat invitația DSP București de a participa la ședința convocată telefonic și de a găsi, împreună cu participanții din partea DSPB, o soluție pentru deblocarea numărului mare de decizii de eliberare a certificatelor pacienților aflați în izolare/carantină conform legii 136/2020, care să acopere perioada dintre 3.07-21.07 (de vid legislativ) și să suplinească numărul mic de personal al DSPB de la acel moment.

Colega noastră a propus o procedură de lucru care să includă o declarație transmisă de medicul de familie pentru pacienții aflați în situația descrisă mai sus. În ședință s-a convenit un model de declarație care să fie afișat pe situl DSP și să fie transmis colegilor medici de familie din Municipiul București. Imediat după ședința s-a primit pe adresele de mail a celor două organizații următorul mesaj:

[mesaj primit pe mail 2020-07-29 18:27]
Urmare a întâlnirii de lucru din cadrul DSPB, s-au concluzionat următoarele aspecte privind procedura de lucru/emitere concedii medicale pentru carantinați/izolaţi, în conformitate cu Legea 136/2020 şi OMS 1309/2020:
– în vederea emiterii DECIZIILOR DE CARANTINARE/IZOLARE conform anexelor 1 și 2 la OMS 1039/2020, medicii de familie, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a pacienţilor/alte documente medicale, vor transmite către DSPB pe adresa unică carantina@dspb.ro solicitările de emitere a deciziilor.
– DSPB va emite DECIZIILE DE CARANTINARE/IZOLARE în temeiul solicitărilor transmise şi le va comunica medicilor de familie solicitanţi,
– medicii de familie vor emite şi comunica pacienţilor DECIZIILE DE CARANTINARE/IZOLARE şi Concediile medicale aferente perioadelor înscrise în decizii (Luana Stanciu, Consilier Juridic)

Colega noastră a confirmat decizia, în urma soclitării, prin mesajul:
[Wednesday, July 29, 2020 6:54 PM]
Confirm că aceasta este procedura comună de lucru pe acest subiect, agreată cu reprezentanții CASMB și SPMB/MS în ședința de astăzi, pentru persoanele care trebuie să primească decizii/certificate emise de DSPMB în vederea acordării certificatului de concediu medical de către medicii de familie. [Dr. Raluca Zoițanu]

Procedura fiind agreată am crezut că acest lucru se va întâmpla imediat, pentru perioada luată în discuţie.

În realitate, pe situl DSPB nu s-a publicat anunțul convenit nici a doua zi și nici medicii nu au fost înștiințați de DSPB pe mail despre procedura agreată, așa cum fusese convenit în ședință și confirmat pe mail de Consilierul Juridic al DSPB. Reamintim urgența impusă de rezolvarea situației, deoarece expira perioada prevăzută de lege, adică acele 30 de zile în care se poate elibera concediul medical pentru persoanele aflate în carantină/izolare. Totuși PMFB a pus la dispoziția colegilor modelul de declarație prezentat în ședința din 29.07 de la sediul DSPB, model pe care Consilierul Juridic al DSPB NU l-a agreat, afirmând că va pune la dispoziție propriul model de declarație. La solicitarea colegei noastre către consilierul juridic de a urgenta modelul de declarație pentru a ne ajuta pacientul, am primit următorul mesaj:

[2020-07-30 16:27]
Am promis că vă ajut şi vă produc un model de declaraţie pe propria răspundere din curtoazie, nu din obligaţie. Nu este obligaţia DSPB să emită declaraţii pe propria răspundere pentru medicii de familie. Din nefericire, nu am reuşit pentru că DSPB e la foc automat. Avem decizii de emis, cazuri de analizat, instanțe, şi multe alte situaţii zilnice, iar eu sunt una singură. Aşa că nu cred că se justifică trasul de urechi în condiţiile în care, repet, nu e treaba DSPB să facă modele, şi nici nu avem o problemă să lucrăm cu declaraţiile olografe, cum de altfel am şi procedat deja. (Luana Stanciu, Consilier Juridic)

Facem mențiunea că acest schimb de mesaje a avut loc pe adresele oficiale ale AMFB și PMFB și constituie corespondență oficială în accepțiunea statutară a celor două instituții.

Considerăm intolerabile următoarele elemente:
– DSPB a publicat inițial un anunț pe site, anunț care pe lângă erorile de redactare conţinea şi o eroare privind adresa de mail a DSPB, ceea ce a creat nemulțumiri în cazul pacienţilor aflați în aceste situații, precum și în rândul colegilor noștri, care au transmis degeaba declarații către DSPB pentru a își ajuta pacienții
– Consilierul Juridic al DSPB pare să nu fi înțeles faptul că propunerea acelei declarații de către colega noastră în numele PMFB avea drept scop un ajutor necondiționat făcut către DSPB pentru a depăși strict perioada de vid legislativ (intrarea în vigoare a L 136 până la apariția normelor auxiliare de aplicare), nicidecum o altă procedură birocratică pe care DSPB să o plaseze medicilor de familie și așa supraaglomerați de consultații.
– drept urmare, după remedierea adresei de mail comunicate către colegi, DSPB, de la adresa carantina@dspb.ro a început să solicite de la medici completarea unei fișe extinse, care să sprijine decizia DSPB privind carantinarea și care e inclusă în metodologia anchetei epidemiologice pe care DSPB este obligată să o facă pentru fiecare caz pozitiv, conform metodologiilor publicate pe www.cnscbt.ro și prevăzute în PNS.
– în plus, s-au cerut medicilor date personale ale pacienţilor transmise pe adresa de mail afișată. Lăsând la o parte faptul că DSPB ar fi trebuit, din februarie până acum, să pună la dispoziția utilizatorilor o bază de date securizată pentru transmiterea datelor personale și nu o simplă adresa de mail, constatăm că DSPB, în loc să își exercite atribuțiile, a decis să “externalizeze” ancheta epidemiologică spre medicii de familie, ceea ce nu respectă actele normative în vigoare, transformând ajutorul oferit de PMFB într-o sarabandă de mesaje adresate medicilor care au dorit doar să își ajute pacienții.
– Mai mult, DSPB nu a respectat termenul convenit de răspuns de 24 de ore la mesajele primite de la MF, așa cum de altfel s-a şi menţionat în adresa transmisă de PMFB împreună cu consilierul juridic al PMFB, dna Av. Ruxandra Simina.

Înțelegem din răspunsul Consilierului Juridic al DSPB că DSPB nu are datele pacienţilor decât după ce le primeşte de la MF, adică până nu transmite MF respectiva fișă, pacientul nu este luat în evidenţă şi nu se face nici ancheta epidemiologică. Să fie acesta motivul pentru care contacții direcţi ai pacienţilor pozitivi nu sunt contactaţi de DSPB decât după multe zile de la confirmarea cazului, ceea ce contravine traseului publicat în legislația de suport?

Pentru situaţiile (multe de altfel) în care DSPB a recomandat pacienţilor pozitivi să stea acasă, în loc să îi îndrume la spital pentru evaluarea clinico-paraclinică necesară prevăzută în legislație, fișa ar trebui completată şi semnată de către medicul epidemiolog care a făcut recomandările. Doriţi să impuneţi MF să își asume sub semnătură și parafă deciziile personalului angajat al DSPB? Să înţelegem că metodologia de supraveghere a Covid-19 (INSP) şi prevederile legii 136 nu sunt cunoscute sau nu pot fi implementate la nivel de DSPB?

Trecând peste mesajele contradictorii primite de colegii medici de familie pe aceeași adresă de mail carantina@dspb.ro (corectată ulterior pe site) şi care necesită o evidentă ajustare din punct de vedere al modelului de comunicare, constatăm că DSPB nu a înțeles că modelul propus este temporar, pentru acoperirea perioadei de vid legislativ și a creat în rândul colegilor noștri impresia că este o procedură agreată pe termen lung.
În plus, în prezent, conform anunțurilor oficiale, DSPB a primit un număr de 90 de cadre medicale cu detașare fără concurs, care se pot ocupa acum conform legii de anchetele epidemiologice, fără a mai supraaglomera medicii de familie contrar curriculumului specialității acestora!

Ca atare, consiliile de conducere ale AMFB și PMFB, întrunite în ședință joi, 6.08.2020, au decis să solicite revenirea la procedura de lucru menționată în lege și care este deja utilizată în majoritatea DSP Județene. Nu mai tolerăm punerea colegilor pe care îi reprezentăm în situații jenante sau care predispun la primirea de amenzi conform contractelor de servicii medicale cu CASMB/CASAOPSNAJ.

Exemplificăm mai jos procedura legală pe care DSP Ilfov o aplică în cazul acestor pacienți:


– pacientul cu suspiciune de COVID-19 solicită (la consilierea medicului său de familie, după teleconsultație) de la DSP testare (prin telefon sau mail, pe call center sau telefoanele afişate pe site)/sau pacientul își efectuează singur testul. În prima situație DSP îşi păstrează datele pacientului, inclusiv telefon şi dacă se încadrează în definiția de caz, trimite reprezentant pentru recoltare.
– dacă testul este pozitiv, este comunicat de la laboratorul unde este efectuat către DSP de domiciliu al pacientului, împreună cu datele acestuia și numărul de telefon
– DSP ia legătura cu pacientul și efectuează ancheta epidemiologică, solicitând datele acestuia, contacților, numere de telefon, situaţia de salariat sau nu plus alte date necesare eliberării deciziei prevăzute de lege, prin telefon sau alte mijloace de comunicare.
– DSP emite decizia, stabileşte unde va fi pacientul internat sau nu și îi comunică acestuia procedura ulterioară. Decizia este transmisă pacientului prin mijloacele de comunicare deja stabilită – tot DSP decide pentru contacții ale căror date au fost obținute în urma anchetei epidemiologice şi emite documentelepentru fiecare (decizie/certificat) conform modelului din legislație.
MF din județul Ilfov (vă rog să observați că este al doilea punct în care apare MF, primul fiind la teleconsultație, unde este strict relația MF cu pacientul său, al doilea fiind OPȚIONAL, dar pus la dispoziție de un DSP responsabil și care a ales să comunice eficient cu medicii) primește de la DSP, CONFORM UNEI PROCEDURI STABILITE DIN START ŞI COMUNICATĂ PE MAIL de conducerea DSP Ilfov către medicii de familie, fişierul cu toţi pacienții confirmați pozitivi (fişier excel cu câte un sheet pentru fiecare localitate din județul Ilfov) ACTUALIZAT ZILNIC ŞI TRANSMIS ZILNIC PE MAIL. – După ce pacientul primeşte decizia/certificatul de la DSP, eliberează pacientului, conform prevederilor L136/220, a OMS 1309/2020 şi OUG 158/2005, concediul medical de CARANTINĂ pe cod de indemnizaţie 07 şi cod de dg 994, conform prevederilor legale.


Pentru traseul pacientului pozitiv, avem la dispoziţie suportul legislativ prin ordinul 555/2020
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228319

B. Traseul pacienților pozitivi SARS-CoV-2
1. Toți pacienții pozitivi SARS-CoV-2 se vor prezenta la spitalele de faza I sau a II-a, astfel cum sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020, cu modificările și completările ulterioare, unde vor fi evaluați prin teste biologice inflamatorii, hematologic, radiologic pulmonar/CT.
2. În funcție de rezultat, se vor departaja în următoarele categorii de severitate care vor orienta internarea lor ulterioară în spitale de faza I, a II-a, suport sau în unități de izolare și tratament:
– Pacienții asimptomatici, fără modificări biologice, hematologice, Rx și fără factori de risc se vor transfera/internă în unitățile de izolare și tratament pentru 48 de ore;
– Pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare vor fi transferați în spitale de faza a II-a sau în spitale-suport;

Conform procedurii care respectă legislația și se aplică şi în majoritatea județelor din România, MF eliberează concediul medical în urma primirii deciziei/certificatului de la DSP de către pacient. Ancheta epidemiologică, declarațiile, trimiterea de copii sau fotografii după buletine, adeverințe sau alte documente necesare nu fac parte din activitățile medicului de familie stipulate în lege și nici în curriculum de specialitate. MF nu corespondează cu DSP decât dacă există o procedură opțională de comunicare a cazurilor (considerăm că AȘA arată o procedură din curtoazie, nu cum consideră necesar să sublinieze Consilierul Juridic al DSPB).

Este timpul ca și DSPB să se alinieze procedurilor comune agreate de celelalte județe și să își exercite sarcinile de serviciu fără a mai delega din acestea către persoane care nu au susținerea curriculară legală în acest moment.

Menționăm că memoriul de mai sus, prin care vă solicităm trecerea imediată la procedura legală va fi transmisă către: DSPB, CASMB, CASAOPSNAJ, Ministerul Sănătății (direcția de asistență medicală), CNAS, membrilor AMFB și PMFB, medicilor de familie din București și din țară pe mijloacele proprii de comunicare și niciun medic de familie din București nu va mai transmite vreo fișă către DSPB.
Atragem atenția că vom monitoriza cu atenție a mesajelor pe care colegii le vor primi de la DSPB pe acest subiect și în cazul constatării oricărei intenții de intimidare sau control nejustificat ori abuziv în următoarele 2 luni asupra colegilor din București, nu vom ezita să intervenim prin consiliere juridică acordată membrilor AMFB și PMFB.

Solicităm răspuns cu transmiterea oficială a procedurii agreate de DSPB în limitele legislației mai sus menționate, atât pe adresele de mail a celor două organizații, cât și pe pagina de web a DSPB, până mâine, 7 august, ora 12.

În funcție de primirea la timp a acestui răspuns, comunicatul pe care cele două organizații îl vor transmite mâine la ora 13 către presă va fi construit în consecință.

Președinte PMFB
Dr. Gheorghe Nicolae Ulpian Alexandrescu

Președinte AMFB
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

Memoriu_6_august_-_Catre_DSP_Bucuresti

Alte noutati