Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

ORDINUL nr. 803/530/2020 din 12 mai 2020

Publicat la 25/08/2020   Secțiunea Acte legislative

pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 14 mai 2020.

LINK:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225575                    DESCARCĂ PDF

Alte noutati