Membri Despre noi Contact Termeni si conditii

Pacienți neglijați, medici disprețuiți – obiectivele Guvernului în sănătate?

Publicat la 15/01/2024   Secțiunea Noutăți

Medicii de familie din București și Ilfov sunt profund îngrijorați de viitorul sistemului de asistență primară, aflat în prezent sub o amenințare foarte serioasă.

Publicarea în transparența decizională la CNAS a proiectului de norme ale contractului – cadru pentru 2024, prin care sunt propuse valori mult scăzute ale serviciilor pentru medicina de familie si medicina din ambulatoriu, are drept consecință imediată scăderea drastică a veniturilor cabinetelor după 1 februarie 2024. Împreună cu modificările fiscale suplimentare si împovărătoare așteptate în anul 2024, creșterea inflației și introducerea de noi mecanisme de control și sancțiuni, acestea vor genera scăderi de până la 50% ale valorilor facturilor cabinetelor noastre, ceea ce va duce asistența medicală primară și pe cea din ambulatoriul de specialitate la un pas de colaps. Ca urmare a acestor modificări multe cabinete se vor închide, activitatea celor rămase se va reduce considerabil pentru a face față cheltuielilor și se descurajează abrupt deschiderea de noi cabinete care să umple deficitul imens deja cunoscut din sistemul de sănătate. Ne întrebăm: Guvernul României își propune astfel să încalce acordurile internaționale și să aducă asistența medicală primară și pe cea din ambulatoriul de specialitate la un pas de colaps, contrar afirmațiilor recente din presă?

Aproape în fiecare zi se discută despre starea de sănătate precară a populației, deficitul de medici, neacoperirea cu servicii medicale în zonele rurale, plecarea în masă a medicilor din țară și cu toate acestea, cu toate că acest guvern și-a luat angajamentul de a se asigura că „în cadrul Programului* se exclud oricare dintre activitățile care (…) sunt susceptibile de a avea efecte negative semnificative care sunt sensibile, care pot genera impact de schimbare sau fără precedent asupra mediului şi/sau care afectează populația”, astăzi vorbim despre decimarea unui segment important medical, prin scăderea veniturilor cabinetelor de medicina familiei la jumătate, o decizie fără precedent în istoria României pentru o categorie profesională!

Recent, Prim-ministrul României a făcut referire la medicii de familie ca fiind o categorie profesională lipsită de seriozitate, prin aceasta demonstrând nu doar lipsa de respect față de munca acestora, dar și o profundă necunoaștere a felului cum funcționează sistemul de sănătate din România și mecanismele de plată în medicina primară, mecanisme care ne-au fost impuse încă de la începuturile reformei, fără nicio consultare. Domnia sa a afirmat că „este corect să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de pacienți, adică pentru niște nume puse pe o hârtie!”.

Aceste „nume puse pe o hârtie” sunt pacienții noștri înscriși pe listele pe care ni le-ați impus la reforma începută în 1998, pe baza cărora au fost tipărite cardurile de sănătate, practic toată populația României cărora li s- a promis înainte de fiecare proces electoral acces la asistență medicală în orice colț al țării prin noi! Noi ne-am ținut promisiunile, iar angajamentele noastre față de pacienții noștri sunt pe viață, nu pentru un mandat. Dr. Sandra Alexiu, președinte AMFB

Noi, în calitate de corp profesional, vrem să ne respectam angajamentele și vă invităm, ca reprezentați aleși prin vot, să vi le respectați și să vă îngrijiți cu adevărat de sănătatea oamenilor! Niciodată în istoria postdecembristă o astfel de anatemă nu a fost aruncată asupra pacienților români, mulți, bolnavi, neputincioși, condamnați la sărăcie și birocrație, nimeni nu i-a numit „nume pe o hârtie”, în condițiile în care vorbim de oameni care își aleg medicul care să le fi alături pentru toată cariera acestuia, pe tot parcursul vieții, anonimii care trebuie să se adapteze plafoanelor de analize de laborator, medicamentelor compensate absente cronic din farmacii, cu prețuri prea mari comparativ cu veniturile lor meschine, listelor de așteptare nesfârșite, cozilor de ore întregi la camerele de gardă unde un număr insuficient de medici, asistenți, infirmieri fac voluntariat și uneori mor de epuizare în gărzi repetate mult peste orice normă.

Deficitul de medici a ajuns la cote de dezastru perceput de toată populația și de analiștii economici, dar neglijat complet de către Guvernul României, care flutură de fiecare dată nevoia de asistență primară dar niciodată nu se apleacă asupra dezvoltării ei, în condițiile în care mai bine de 4000 de colegi ne-au părăsit, plecând să își practice profesia în alte țări europene care înțeleg rolul medicilor de familie. Am rămas mai puțini, dar numărul pacienților noștri e același și în mod cinic suntem acuzați că numele de pe listele noastre se înmulțesc!? Dr. Mihnea Stroe – Președinte PMFB

După ce am fost transformați din profesioniști cu profesii liberale în prestatori de servicii medicale, acum suntem jigniți public in corpore, jefuiți de ceea ce ni se cuvine, controlați ca și cum am fi infractori, noi și colaboratorii noștri, alături de care muncim de o viață, suntem condamnați la scăderea veniturilor pentru că Guvernul României refuză să își respecte angajamentele! Dar ce aveți cu noi, domnule Prim-ministru? Nu vă mai doriți asistență medicală primară și ambulatorie în România, credeți că medicina se face numai în spitalele și clinicile private și vă puteți dispensa de toți ceilalți? Doriți să experimentați un sistem de sănătate în care nu funcționează aceste două verigi considerate esențiale și fără de care nu se poate vorbi de un sistem de sănătate viabil? Vă doriți cetățeni bolnavi, de fapt?

Dacă răspunsul la aceste întrebări este DA, atunci acest lucru este pe cale să se întâmple! Dacă nu ne doriți în sistem, poate a venit momentul să vă arătăm cum funcționează sistemul fără noi!

Solicităm public revenirea fără întârziere la tarifele stabilite pentru ultimul trimestru din 2023 și încheierea de acte adiționale pentru tot anul 2024 pe actualele valori de punct.

Solicităm reparația capitală a sistemului unic informatic integrat care mai mult stă offline decât merge și care nici astăzi, la atâția ani de la implementare, nu validează corect serviciile medicale contractate și care astfel ne sunt sistematic furate.

Nu în ultimul rând, numele de pe lista noastră și noi așteptăm clarificări și scuze.

 

*Plata per capita așa cum este ea definită în Contractul – cadru, conține servicii medicale indispensabile populației, a căror existență constituie însăși asistența medicală primară pe care România s-a angajat să o sprijine prin Acordul de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020, Acord pe care prin acest proiect de norme îl încalcă! Prin acest Acord, România, reprezentată prin ministrul finanțelor, care se împrumută, declară angajamentul său faţă de obiectivele Programului, respectiv: Îmbunătăţirea acoperirii cu servicii de asistenţă medicală primară (PHC) pentru populaţia insuficient deservită, va extinde asistenţa medicală comunitară şi va întări colaborarea cu asistenţa medicală primară, pentru a răspunde provocărilor de ordin financiar ale sistemului de asistenţă medicală primară, reorientarea sistemului medical, centrat pe spital, către o asistenţă medicală primară eficientă, cuprinzătoare, accesibilă la scară largă şi eficientă. Subfinanţarea la nivelul asistenţei medicale primare va fi abordată în cadrul Programului prin creşterea alocaţiilor bugetare destinate asistenţei medicale primare.

Patronatul Medicilor de Familie din Bucuresti si Ilfov (PMFB) este persoană juridică română de drept privat, cu scop nonprofit, independentă, neguvernamentală, autonomă, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social. Scopul Patronatului constă în susţinerea şi apărarea intereselor comune ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi în relațiile cu alte persoane fizice şi juridice, în plan naţional şi internaţional. Patronatul urmărește dezvoltarea și promovarea serviciilor specifice medicinei de familie, precum și recunoașterea importanței acestei specialități medicale alături de celelalte organizații existente, apărând interesele generale ale membrilor săi.

Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB) este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanței 26/2000 și este înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. AMFB are ca scop crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor profesiei de medic de familie, pe plan științific, juridic și economic, pentru dezvoltarea unor raporturi instituționalizate cu autoritățile publice, cu alte organizații similare din țară și din străinătate, cu societatea civilă, printre care: dezvoltarea și afirmarea specialității de medicina familiei, reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor cu caracter profesional, științific, legislativ, juridic și economic ale medicilor de familie.

Comunicat de presă AMFB PMFB, 15 ianuarie 2024

Conferința de presă LIVE – @RoHealthReview

Alte noutati